Påmelding:

Påmelding skjer via skjema på denne siden. Påmeldingsfristen er 14. februar 2020. Påmeldingen er økonomisk bindende.

Aldersgrense:

Alle som fyller 16 år i løpet av 2020 opptil alle som fyller 30 år i løpet av 2020 kan melde seg på.

Samtykke fra foresatte:

Alle under 18 år må ha skriftlig samtykke fra foresatte for å delta på audition.

Betaling:

Prisen for deltakelse er 990,- per person. Betalingen skjer via Olympiaparken. Betalingsfrist er 20. februar 2020. Betalingen må være registrert for å få utdelt startnummer på auditiondagen.

Maks antall deltakere:

Maks antall deltakere er 15 per dag. Du kan bli tildelt plass på venteliste. I så tilfelle bør du være klar til å stille opp på kort varsel. Ved et stort antall påmeldte settes det opp enda en auditionhelg.

På auditiondagen:

Vi starter med å registrere alle. Alle deltakere må signere en standard kontrakt som alle atleter på treningsleir og i konkurranse må signere, som går på sikkerhet og forsikring. Betaling må være registrert og kontrakt må være signert for å få utdelt startnummer. Alle under 18 år må ha med seg foresatt.